Korzyści – RECURO

Wyobraź sobie świat bez barier, w którym ludzie pracują obok robotów.

Ta wizja dziś staje się rzeczywistością. Po wdrożeniu do istniejących środowisk produkcyjnych nasi pracownicy automatyczni współpracują z ludźmi, stając się kluczową częścią zespołu. Przejmują monotonne, powtarzalne czynności, pracują bez wytchnienia 24 godziny na dobę i często w warunkach niedopuszczalnych dla ludzi.

Dlaczego warto mnie wybrać?

  • podpiszę umowę o pracę bez możliwości rozwiązania jej przed upływem 2 lat.
  • będę pracował wydajnie na 3 zmiany już po 3-4 miesiącach od podpisania umowy z Recuro.
  • nie będę rościł pretensji do warunków pracy, stanowiska pracy oraz temperatury, oświetlenia i wentylacji.
  • nie będę rościł pretensji do braku urlopu i możliwości skorzystania z tzw. chorobowego,
  • nie będę skarżył się na monotonię pracy i powtarzalność ruchów na stanowisku pracy.

Dlaczego warto mnie wybrać?

  • podpiszę umowę o pracę bez możliwości rozwiązania jej przed upływem 2 lat.
  • będę pracował wydajnie na 3 zmiany już po 3-4 miesiącach od podpisania umowy z Recuro.
  • nie będę rościł pretensji do warunków pracy, stanowiska pracy oraz temperatury, oświetlenia i wentylacji.
  • nie będę rościł pretensji do braku urlopu i możliwości skorzystania z tzw. chorobowego,
  • nie będę skarżył się na monotonię pracy i powtarzalność ruchów na stanowisku pracy.